BİZ KİMİZ

Eczacılar Eğitim Sağlık ve Kültür Sosyal Dayanışma Vakfı; eczacılık mesleğinin, ecza-kooperatifçiliğinin, ilaç ve eczacılıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşların gelişmesini sağlamak, meslektaşlar arasında dayanışma bilincini geliştirerek mesleki ve sosyal alanda oluşturulacak projeleri yaşama geçirmek amacıyla 22 Ağustos 1995 tarihinde kurulmuştur.

Eczacılar Eğitim Sağlık ve Kültür Sosyal Dayanışma Vakfı, meslektaşlarıyla paylaştığı değerler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

BİZ KİMİZ

Eczacılar Eğitim Sağlık ve Kültür Sosyal Dayanışma Vakfı; eczacılık mesleğinin, ecza-kooperatifçiliğinin, ilaç ve eczacılıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşların gelişmesini sağlamak, meslektaşlar arasında dayanışma bilincini geliştirerek mesleki ve sosyal alanda oluşturulacak projeleri yaşama geçirmek amacıyla 22 Ağustos 1995 tarihinde kurulmuştur.

Eczacılar Eğitim Sağlık ve Kültür Sosyal Dayanışma Vakfı, meslektaşlarıyla paylaştığı değerler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

DEĞERLERİMİZ

Eczacılar Vakfı olarak kurucularımız ve vakıf üyelerimizle birlikte belirlediğimiz değerler ışığında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Sürekli Gelişim değerimizle,

  • Amacına uygun konularda kurs, seminer ve toplantılar düzenler.
  • Sergi ve arşiv faaliyetleriyle bilgiyi paylaşır.
  • Sağlık ve eczacılık alanında çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
  • Kitap, dergi, broşür ve takvim gibi basılı yayınlarla uzmanlığını yaygınlaştırır.

Yenilikçilik değerimizle,

  • Kamu faydası için eczacılık ve sağlık alanında araştırmalar yapar, proje üretir ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak projeleri hayata geçirir.
  • Sektördeki gelişmeleri yakından takip eder, eczacıların haklarını gözeterek yenilikçi fikir ve projeler geliştirir.

Eşitlik değerimizle,

  • İhtiyaç sahibi Eczacılık Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs programını yürüterek fırsat eşitliğine katkıda bulunur.
  • Meslektaşlarımız emekli olduklarında da dayanışmayı hissetsinler diye huzurlu bir emeklilik hayatı sunan Yaşam Evi projesini hayata geçirir.
  • Kurmuş olduğu Eczacılar Konut Yapı Kooperatifi sayesinde Farmaköy gibi kooperatif projeleriyle üyelerine ekonomik ve modern konutlara sahip olma imkânı sunar.

VİZYON

Vizyonumuz; değişen ve gelişen
koşullara uyum sağlayarak eczacılara
ve eczacılığa değer katan insan odaklı
bir mesleki kuruluş olmaktır.

MİSYON

misyon-icon

Misyonumuz, eczacılar arasında sosyal
dayanışmayı güçlendirerek öğrencilikten
emekliliğe kadar olan tüm süreçte
üyelerimize yaşam boyu destek olmak ve
kamusal projelerle toplumda pozitif etki
yaratabilmektir.

DANIŞMA KURULUMUZ

Prof. Dr. Erdal Cevher
Prof. Dr. Oğuz Özyaral
Prof. Dr. Gül Özhan
Ecz. Sait Yücel
Ecz. H. Zafer Kaplan
Ecz. Zafer Cenap Sarıalioğlu
Ecz. Şeker Pınar Özcan
Ecz. Beyhan Akbulut
Ecz. Osman Asal Kaya
Ecz. Türksel Ataöv
Ecz. Erden Osman Gökbudak
Ecz. Osman Tosun
Ecz. İhsan Turnalar